KVKK BELGE VE POLİTİKALARIMIZ

DECOART METAL DEKORASYON SAN. VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. (Torque-MX)

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Müşteri Aydınlatma Metni

 

1. Aydınlatma Metninin Amacı, Kapsamı ve Tanımlar

Bu Aydınlatma Metni, DECOART METAL DEKORASYON SAN. VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. (Torque-MX) tarafından, müşterilerimizin kişisel verilerinin işlenmesi ve aktarılması süreçlerinde, özellikle özel hayatın gizliliği başta olmak üzere temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hakkında bilgilendirilmesini ve haklarının açıklanmasını konu almaktadır.

Torque-MX olarak müşterilerimizin kişisel verilerinin güvenliğine azami ölçüde hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, şirketimizle ilişkili tüm kişilere ait kişisel veriler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK"), Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere uygun olarak işlenmekte, muhafaza edilmektedir. KVKK kapsamında, talep ettiğiniz veya bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz, kaydedilebilir, depolanabilir, muhafaza edilebilir, yeniden düzenlenebilir, kanuni olarak yetkili kurumlarla paylaşılabilir ve KVKK'nın öngördüğü şartlarda yurt içindeki üçüncü kişilere aktarılabilir, devredilebilir, sınıflandırılabilir ve KVKK'da belirtilen diğer şekil ve usullerle işlenebilir. KVKK ve İmha Politikamızda belirtilen şartların gerçekleşmesi halinde kişisel verileriniz yok edilebilir, silinebilir veya anonim hale getirilerek imha edilebilir.

 

Bu metinde geçen;

Kişisel Veri

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

Özel Nitelikli Kişisel Veri

İlgili kişiye ait olan ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik veriyi,

Kişisel Verilerin İşlenmesi

Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”):

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,

Veri Sorumlusu

Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,

Veri İşleyen

Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

 

Bu kapsamda, Torque-MX veri sorumlusu olarak gerekli teknik ve idari tedbirleri almak suretiyle kişisel verilerinizi, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler ve başta KVKK olmak üzere kişisel verilerin korunmasıyla ilgili tüm yasal düzenlemelerin öngördüğü sınırlar çerçevesinde işleyecektir. KVKK’nın 4. maddesinde yer alan hukuka ve dürüstlük kurallarına uygunluk, verilerin doğru ve gerektiğinde güncel olması, belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenmesi, işlenme amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olması, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmesi ilkelerine uygun olarak kişisel verilerinizi işleyeceğiz.

 

2. Veri Sorumlusu

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") uyarınca, kişisel verileriniz veri sorumlusu olan Torque-MX tarafından aşağıda belirtilen kapsamda işlenebilecektir.

 

3. Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Torque-MX, KVKK ve diğer ilgili mevzuat hükümleri gereğince, aşağıda belirtilen kanallar aracılığıyla otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle, sözlü, yazılı veya elektronik biçimde, ayrıca sizin rızanızla yapılan paylaşımlar yoluyla kişisel verilerinizi kanuna uygun olarak toplamaktadır. Kişisel verileriniz, tamamen veya kısmen otomatik yöntemlerle veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan yöntemlerle işlenmektedir. Bu işlemler, KVKK'nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları doğrultusunda gerçekleştirilmektedir.

 

4. İşlenen Kişisel Verileriniz ve İşlenme Amaçları

 

Mağazamızı ziyaret etmeniz halinde;

 • Siz, firma ve çalışanlarımız ile diğer üçüncü kişilerin güvenliğini sağlamak,
 • Sözleşmesel yükümlülüklerimizi yerine getirmek,
 • Resmi veya adli kurum ve kuruluşlara karşı olan bilgi ve belge verme yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla, mağaza güvenlik kamerası kayıtlarımızı işlemekteyiz.

 

Mağazamızdan alışveriş yapmanız halinde:

 • Alışveriş işlemlerinin gerçekleştirilmesi: Satış sözleşmesinin akdedilmesi ve ifası, fatura düzenlenmesi ve muhasebe işlerinin takibi amacıyla ad, soyadı, adres, alışveriş (alışveriş tarihi, zamanı, miktarı, alışveriş içeriği) ve ödeme (ödeme şekli ve ödeme detayları) bilgilerinizi işlemekteyiz.
 • Elektronik Fatura Gönderimi: Alışverişinize ilişkin e-fatura/e-arşiv faturanın elektronik ortamda tarafınıza iletilmesi amacıyla e-posta adresinizi işlemekteyiz.
 • Satış Sonrası Destek Hizmetleri: Değişim, iade, ürün incelemesi gibi satış sonrası destek hizmetlerinin verilmesi amacıyla ad, soyadı ve cep telefonu numaranızı işlemekteyiz.
 • Kredi/Banka Kartı İşlemleri: Alışverişin kredi/banka kartı ile yapılması halinde, kredi/banka kartı bilgileriniz, Firma tarafından kaydedilmeksizin, ilgili ödeme kuruluşuna aktarılmaktadır.
 • Yasal Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi: Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla faturada yer almak üzere paylaştığınız T.C. Kimlik Numarası verilerinizi ve vergi mükellefi iseniz faturada yer alacak şahıs şirketi bilgilerinizi işlemekteyiz.

 

Sitemize üye olmanız halinde:

Üyelik İşlemleri:

 • Üyeliğinizin gerçekleştirilmesi ve bilgilerinizin kaydedilmesi,
 • Üye girişinin sağlanması,
 • Üyelikle ilgili bilgilendirmeler yapılması,
 • Üyelik sözleşmesinin gerekliliklerinin yerine getirilmesi,
 • Tekrar üyelik bilgilerinin girilmesine gerek kalmadan siteye giriş yapılabilmesi ve alışveriş yapılabilmesi amacıyla;

Ad, soyadı, e-posta adresi, cep telefonu numarası ve işlem güvenliği için log kayıtları işlenmektedir.

 

Adres Bilgileri:

 • Kaydetmeniz halinde adres bilgileriniz işlenmektedir.

 

Alışveriş Bilgileri:

 • Sipariş geçmişinizi görüntüleyebilmeniz için alışveriş (tarih, zaman, miktar, içerik) ve ödeme (şekli, detayları) bilgileriniz işlenmektedir.

 

Kişisel Bilgilerin Güncellenmesi:

 • Üyelik işlemleri sırasında ya da daha sonra vereceğiniz bilgilerin güncellenmesi amacıyla;

Ad, soyadı, cinsiyet, opsiyonel olarak doğum tarihi, e-posta adresi, cep telefonu numarası ve siteye üye olduğunuzda otomatik olarak atanan Kullanıcı ID bilgileriniz işlenmektedir.

 

İade İşlemleri:

 • Satın alınan ürünlerin iade edilmesi ve iade işlemlerinin kolaylaştırılması için;
 • Ad, soyadı, banka adı, IBAN numarası ve alışveriş bilgileri işlenmektedir.

 

Pazarlama ve Analiz Faaliyetleri:

 • Site üyeliğiniz ve alışverişleriniz temel alınarak size özel teklifler, kişiselleştirilmiş kampanyalar, promosyonlar ve reklamların oluşturulması,
 • Müşteri deneyiminin iyileştirilmesi, operasyonel süreçler ve stratejik planlamaya yönelik analiz ve iş geliştirme çalışmaları için;
 • Ad, soyadı, cinsiyet, e-posta adresi, cep telefonu numarası, ilave olarak paylaştığınız doğum tarihi, il, ilçe ve site içi aktiviteler (bildirimler, anketler, teklifler, kampanyalar) ile diğer kullanıcı davranışları üzerinden toplanan veriler işlenmektedir.

 

Online Alışveriş Yapmanız Halinde:

Alışveriş İşlemleri:

 • Üye olarak veya üye olmaksızın site üzerinden alışveriş yapılması durumunda, mesafeli satış sözleşmesinin gerekliliklerini yerine getirmek,
 • Alışverişinize ilişkin e-fatura/e-arşiv faturasının düzenlenmesi ve tarafınıza gönderimi,
 • Siparişinizin size ulaştırılması,
 • Satış sonrası destek hizmetleri (değişim, iade, ürün incelemesi) sağlanması için;

Ad, soyadı, imza, e-posta adresi, cep telefonu numarası, adres, alışveriş bilgileri (tarih, zaman, miktar, içerik), alışveriş işlemine ilişkin log kayıtları ve IP adresi, gerektiğinde banka bilgisi ve IBAN numarası işlenmektedir.

 • Kredi/Banka Kartı İşlemleri: Alışveriş kredi/banka kartı ile yapılması halinde, ödemenin tahsil edilmesini sağlamak amacıyla; kartın ilk 4 ve son 4 hanesi, son kullanma tarihi, puan, kartın ait olduğu banka ve kart tipi bilgileri işlenmektedir.
 • Havale/EFT İşlemleri: Alışveriş havale/EFT yöntemi ile yapılması halinde; ad, soyadı, işlem yapılan banka bilgisi, paylaşılmışsa dekont üzerindeki bilgiler işlenmektedir.

 

 

İletişim Kanallarımız Üzerinden Bizimle İletişime Geçmeniz Halinde:

 

İletişim Süreçleri:

 • Çağrı merkezi, e-posta, site, WhatsApp uygulaması, sosyal medya ve benzeri kanallar ("İletişim Kanallarımız") üzerinden bizimle iletişime geçtiğinizde, talep ve şikayetlerinizin çözümlenmesi,
 • Gerektiğinde sizinle iletişime geçebilmek,
 • Doğru hitap edebilmek için çağrı merkezimiz veya WhatsApp uygulaması üzerinden iletişim sağlandığında,
 • Hizmet/işlem güvenliğini sağlamak,
 • Müşteri ilişkileri süreçlerini yönetmek, takip etmek ve raporlamak,
 • Kalite standartlarını iyileştirmeye yönelik çalışmalar yapmak amacıyla;

Ad, soyadı, sosyal medya kullanıcı adı, e-posta adresi, cep telefonu numarası, paylaşılması halinde sabit telefon numarası, ilgili ise hukuki işlem bilgileri, talep ve şikayetleriniz, log kayıtları ve talep veya şikayetinizle ilgili diğer bilgiler işlenmektedir.

Müşteri Memnuniyeti ve Delil Olarak Kullanım:

 • Müşteri memnuniyetine yönelik çalışmalarımız ve aramızda doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılmak üzere; Çağrı merkezi ses kayıtlarınız ve WhatsApp uygulaması üzerinden gerçekleştirilen mesaj geçmişi bilgileriniz işlenmektedir.

Mağaza İlişkili Talepler:

 • Talep ve şikayetinizin mağazalarımızla ilgili olması halinde, mağaza güvenlik kamerası kayıtlarımız işlenmektedir.

 

Torque-MX ’e Herhangi Bir Kanaldan Ticari İletişim İzni Verilmesi Halinde:

 

Ticari İletişim İzinleri:

 • Eğer Torque-MX ‘e herhangi bir kanaldan ticari iletişim izni veya açık rıza verirseniz, Torque-MX tarafından yürütülen genel veya özel kişiselleştirilmiş kampanyalar, avantajlar, ürün ve hizmet tanıtımları, anket çalışmaları, müşteri memnuniyeti uygulamaları, promosyonlar, reklamlar, bilgilendirmeler ve pazarlama faaliyetleri kapsamında;
 • Seçtiğiniz iletişim kanalları üzerinden (SMS, e-posta vb.) ticari iletişim faaliyetlerinde bulunulabilmesi,
 • Kampanya, yarışma, çekiliş, davet ve diğer etkinliklere ilişkin davetlerin iletilmesi amacıyla;

Ad, soyadı, kullanıcı ID, cep telefonu numarası, e-posta adresi, log kayıt bilgileriniz ve ticari iletişim izin işlemleriniz işlenmektedir. Eğer mağazadan gerçekleştirilen işlemler söz konusu ise, imzanız da kaydedilmektedir.

 

5. Kişisel Verilerin Üçüncü Kişiler ile Paylaşılması ve Paylaşma Amacı

 

KVKK ve ilgili yasal mevzuat uyarınca, uygun güvenlik düzeyini sağlamak amacıyla gerekli tüm teknik ve idari tedbirler alınmaktadır. Bu doğrultuda, kişisel verileriniz, KVKK'nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kurallara uygun olarak, yasal yükümlülüklerimiz çerçevesinde ve bunlarla sınırlı olmak üzere, mahkemeler ve diğer kamu kurumları ile paylaşılmaktadır. Ayrıca, taahhüt ettiğimiz hizmetlerin sağlanabilmesi ve hizmetlerin kalite kontrolünün yapılabilmesi için anlaşmalı üçüncü kişilere kişisel veri aktarımı yapılmaktadır. Müşterilere ait kişisel verilerin üçüncü kişilerle paylaşımı, genellikle müşterinin izni çerçevesinde gerçekleşmekte olup, kural olarak müşterinin onayı olmadan kişisel veriler üçüncü kişilere aktarılmamaktadır.

 

6. Veri Sahibinin KVKK Madde 11 Kapsamında Hakları

 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca, veri sahipleri aşağıdaki haklara sahiptir:

 • Bilgi Alma ve Erişim: Veri sorumlusuna başvurarak, kendiniz ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme; işlenmişse, buna ilişkin bilgi talep etme.
 • Amaç ve Uygunluk Sorgulama: Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme.
 • Üçüncü Partiler: Yurt içinde veya varsa yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme.
 • Düzeltme ve Silme: Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme; işlemeyi gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme.
 • Bildirim: Düzeltilmesi, silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi hallerinde, bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme.
 • Otomatik İşleme İtiraz: İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme.
 • Zararın Giderilmesi: Kişisel verilerin mevzuata aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme.

Kişisel Veri Sahibinin Haklarını Kullanma Süreci ve Başvuru Yöntemleri

 

Kişisel veri sahibi olarak haklarınızı kullanmak ve taleplerinizi iletmek için, kimliğinizin doğrulanması şartıyla aşağıdaki yöntemlerden birini kullanabilirsiniz:

 • Yazılı olarak, doğrudan aşağıda belirtilen adresimize başvurabilirsiniz.
 • Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza veya sistemimizde kayıtlı olan elektronik posta adresinizi kullanarak başvurunuzu iletebilirsiniz.
 • Başvurunuz üzerine yapılacak değerlendirmeler, KVKK’da öngörülen ilgili hükümler doğrultusunda gerçekleştirilecek olup, başvuru sahibinin kimliğinin doğrulanması amacıyla sizden bazı doğrulayıcı bilgiler talep edilebilir. Bu bilgiler, gerçek veri sahibinin kimliğinin tespiti ve başvuru sonuçlarının doğru kişiyle paylaşılması için istenecektir.

Başvuru Dili:

 • Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, başvurular Türkçe yapılmalıdır.

 

7. Veri Güvenliği ve Aydınlatma Metnimizde Yaşanabilecek Değişiklikler

Torque-MX, KVKK kapsamında veri güvenliğine yönelik belirlenmiş uygun teknik ve idari tedbirleri almaktadır. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları, Hukuki Sebepleri, Toplanma Yöntemleri ve Kişisel Verileri İşlenmesi Hakkındaki Aydınlatma Metnimizde bir değişiklik olması durumunda, yürürlüğe yeni giren yasal gereklilikler doğrultusunda gerekli değişiklikler yapılabilecektir. Böyle bir durumda güncellenmiş metin yeniden ilan edilecektir.

 

8. İletişim Bilgileri

 • Ünvanı: Torque-MX (Decoart Metal Dekorasyon San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.)
 • Adres: Ömerli Mahallesi Tunaboyu Sokak No:5/4, Arnavutköy, İstanbul
 • Telefon: 0212 282 0030
 • Kayıtlı Elektronik Posta Adresi: decoartmetaldekorasyon@hs01.kep.tr

Kampanyalardan Haberdar Ol!

Hemen E-posta listemize kayıt ol, en güncel kampanyalar, yenilikler ve duyuruları ilk öğrenen sen ol.

Alışveriş Sepetim

ShopPHP | v5